سامانه حاضر با هدف جمع‌آوري و به روزرسانی اطلاعات در موضوع فراخوان‌هاي انتخاب مديران صورت گرفته در وزارت نيرو و شركت‌هاي زيرمجموعه ايجاد گرديده است.

نحوه كار با سامانه

با تشکر از همکاری کلیه شرکتها و مؤسسات، فرایند ثبت کاربران تکمیل گردید. کلیه کاربران سامانه میبایست با توجه به موارد ذیل نسبت به بروزرسانی  مستمراطلاعات فراخوان های مربوطه اقدام نمایند.
 
  1. ورود به سامانه از طریق بخش"پروفایل"و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مربوطه
  2. ورود به صفحه "فرم اطلاعات فراخوان‌ها" و تكميل فرم مربوطه پس از زدن دكمه "جديد".
  3. شما مي‌توانيد به تعداد مورد نياز بارها فرم را تكميل نماييد.
  4. پس از ثبت هر فرم نيز كليه اطلاعات در همان صفحه قابل ويرايش خواهند بود.
  5. در صورت عدم برگزاری فراخوان تا کنون، "فرم عدم برگزاری فراخوان" تکمیل و ارسال شود.
 
معاونت تحقیقات و منابع انسانی

گرفتن خروجي از اطلاعات ثبت شده

  1. پس از ثبت اطلاعات، ركوردهاي ذخيره شده در بخشي با عنوان "فهرست اطلاعات ثبت شده" نمايش داده خواهد شد.
  2. انتخاب نمايش ستون‌ها كاملاً در اختيار شما بوده و براي تغيير ستون‌ها مي‌توانيد از دكمه "انتخاب فيلدهاي نمايش داده شده" استفاده كنيد.
  3. همچنين شما مي‌توانيد از كليه اطلاعات درج شدة خود خروجي اكسل،CSV يا XML داشته باشيد.
  4. براي گرفتن خروجي، از منوي كنار ركوردهاي ذخيره شده گزينه "خروجي گرفتن پيشرفته" را بزنيد و در پنجره باز شده تيك گزينه Current Page Only را برداريد.
  5. درنظر داشته باشيد فيلدهاي خروجي دقيقاً همان فيلدهايي خواهد بود كه درحال نمايش هستند.